Η εξάπλωση του τουρισμού γιόγκα, των yoga retreats και η σχέση με την έννοια της ενσυνειδητότητας. Προτάσεις εφαρμογής για τουριστικούς φορείς

Η εξάπλωση του τουρισμού γιόγκα, των yoga retreats και η σχέση με την έννοια της ενσυνειδητότητας. Προτάσεις εφαρμογής για τουριστικούς φορείς

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 19, Τεύχος 1
2022
Σελίδες: 
1-12
issn: 
1791-6933
Η εξάπλωση του τουρισμού γιόγκα, των yoga retreats και η σχέση με την έννοια της ενσυνειδητότητας. Προτάσεις εφαρμογής για τουριστικούς φορείς
Ζάννα, Α, Υφαντίδου, Γ & Ζαφειρούδη, Α

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2022
Περίληψη: 

Η αγορά του τουρισμού γιόγκα ολοένα αυξάνεται και εξελίσσεται. Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν διακοπές δίνοντας μεγάλη σημασία στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τους κινητήριους παράγοντες του τουρισμού γιόγκα και να εξηγήσει τη σχέση τους με την ενσυνειδητότητα ως παράγοντα ενίσχυσης της ευεξίας και της εξάπλωσης των yoga retreats. Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της συναφούς βιβλιογραφίας με χρήση της βάσης δεδομένων Google Scholar για ερευνητικές εργασίας που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2000 και 2022 κάνοντας χρήση συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών. Η συλλογή, αξιολόγηση, επιλογή και ανάλυση των καταλληλότερων εργασιών, υποστήριξαν ότι οι εμπειρίες που αποκτώνται από τη συμμετοχή σε δράσεις του τουρισμού γιόγκα μπορούν να παρακινήσουν θετικά τον τουρίστα, να διαμορφώσει διαφορετική στάση και συμπεριφορά έναντι σε τουριστικά προϊόντα yoga retreats και να ανοίξει νέες αγορές και προοπτικές. Επιπρόσθετα προτείνονται και συζητούνται πρακτικές εφαρμογές για την αξιοποίηση του προϊόντος των yoga retreats από τουριστικούς φορείς.

Λέξεις Κλειδιά: 

Ευημερία, τουρισμός ευεξίας, άσκηση, αναψυχή, ελεύθερος χρόνος, φιλοσοφία της γιόγκα

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr