Αξιολόγηση του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» στην Κύπρο και Ικανοποίηση των Μελών – Πελατών

Αξιολόγηση του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» στην Κύπρο και Ικανοποίηση των Μελών – Πελατών

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 19, Τεύχος 2
2022
Σελίδες: 
43-56
issn: 
1791-6933
Αξιολόγηση του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» στην Κύπρο και Ικανοποίηση των Μελών – Πελατών
Αλεξανδρής, Κ., Παπακώστα, Ε., Ροδαφηνός, Α., Τζωρτζή, Ν. & Ντοβόλη, Α

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Frederick University

2022
Περίληψη: 

Στόχος της εργασίας ήταν η μελέτη των αντιλήψεων των ασκούμενων, των γυμναστών και της διοίκησης στα προγράμματα Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) προκειμένου να διερευνηθούν τα κενά στην ποιότητα των υπηρεσιών και να σχεδιαστούν στρατηγικές για την αύξηση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων. Συλλέχθηκαν ποσοτικά δεδομένα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου από α) τους ασκούμενους (ενήλικες και παιδιά) και β) τους επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούνταν στους χώρους άθλησης. Επίσης συλλέχτηκαν ποιοτικά δεδομένα, με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων από τους εκπροσώπους της κεντρικής Διοίκησης του Αθλητισμού Για Όλους (ΑΓΟ) και της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Στο σύνολο, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα προγράμματα θετικά. Το ανθρώπινο δυναμικό έλαβε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους ασκούμενους. Σχετικά χαμηλή βαθμολόγηση έλαβαν τα αποδυτήρια, οι εγκαταστάσεις, η καθαριότητα, η ανανέωση του εξοπλισμού και η επικοινωνία/μάρκετινγκ των υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των συνεντεύξεων έδειξαν ότι οι εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης είναι γνώστες των προβλημάτων, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Οι πιο βασικές ευκαιρίες που εντοπίζουν τα διοικητικά στελέχη είναι η αξιοποίηση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, η επέκταση στη θεραπευτική αγορά και η αξιοποίηση της πλατφόρμας μελών και μετά την πανδημία για την καλύτερη προώθηση των προγραμμάτων

Λέξεις Κλειδιά: 

Αθλητισμός Για Όλους, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ικανοποίηση ασκούμενων, αξιολόγηση ποιότητας προγραμμάτων άσκησης.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr