Σύγκρουση Ρόλων, Ασάφεια Ρόλων και Επαγγελματική Ικανοποίηση σε Δείγμα Εργαζομένων στην ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004»

Σύγκρουση Ρόλων, Ασάφεια Ρόλων και Επαγγελματική Ικανοποίηση σε Δείγμα Εργαζομένων στην ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 2, Τεύχος 1
2005
Σελίδες: 
2-14
issn: 
1791-6933
Σύγκρουση Ρόλων, Ασάφεια Ρόλων και Επαγγελματική Ικανοποίηση σε Δείγμα Εργαζομένων στην ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004»
Παναγιώτης Αργυράκης, Αθανάσιος Κουστέλιος, Νικόλαος Διγγελίδης & Στυλιανή Χρόνη

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2005
Περίληψη: 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν α) να εξετάσει τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης, της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων των εργαζομένων της Ολυμπιακής εγκατάστασης του Κωπηλατοδρόμιου του Σχοινιά, και β) να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και τη σύγκρουση και ασάφεια ρόλων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 100 εργαζόμενοι (N=100) στο Κωπηλατοδρόμιο με μέσο όρο ηλικίας Μ.Ο.=29.66 έτη (Τ.Α.=4.856). Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (ESI, Koustelios & Bagiatis, 1997), ενώ για τη μέτρηση της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων (Rizzo, House, & Lirtzman, 1970). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από τον προϊστάμενο, τη φύση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και το μισθό, λιγότερο ικανοποιημένοι από τον οργανισμό και δυσαρεστημένοι από τις ευκαιρίες προαγωγής. Τα επίπεδα της σύγκρουσης ρόλων βρέθηκαν σχετικά υψηλά, ενώ τα αντίστοιχα της ασάφειας χαμηλά. Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στη σύγκρουση και την ασάφεια ρόλων με όλες τις διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Λέξεις Κλειδιά: 

επαγγελματική ικανοποίηση, σύγκρουση ρόλων, ασάφεια ρόλων, κωπηλασία, Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr