Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 2, Τεύχος 2
2005
Σελίδες: 
26-34
issn: 
1791-6933
Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»
Μαγδαληνή Ρουσσέτη, Αθανάσιος Κουστέλιος, Ευθύμιος Κιουμουρτζόγλου & Νικόλαος Διγγελίδης

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

2005
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των αθλουμένων στα προγράμματα « Άθλησης για όλους» του Δήμου Αμπελοκήπων. Το δείγμα της έρευνας ήταν στην πλειοψηφία του γυναίκες 85.4%, με μέσο όρο ηλικίας 45.39 (SD = 14.7) έτη. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της «Κλίμακας Ικανοποίησης Πελατών» (Customer Satisfaction Scale) των Alexandris et al. (1999). Για την επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων, ενώ για τον έλεγχο της δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι αθλούμενοι έμειναν ικανοποιημένοι από τα δημοτικά αθλητικά προγράμματα. Η θετική αυτή στάση δεν αποκλείει την ανάγκη σημαντικών βελτιώσεων σ΄ όλα επίπεδα. Οι δείκτες της επιβεβαιωτικής ανάλυσης υποστήριξαν την αξιοπιστία της «Κλίμακας Ικανοποίησης Πελατών» και επιβεβαίωσαν την ύπαρξη έξι παραγόντων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα διοικητικά στελέχη των δήμων για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των αθλουμένων.

Λέξεις Κλειδιά: 

 ικανοποίηση πελατών, επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr