Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών/ριων

Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών/ριων

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 2, Τεύχος 2
2005
Σελίδες: 
2-13
issn: 
1791-6933
Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών/ριων
Γεώργιος Κώστα & Θεόφιλος Μασμανίδης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2005
Περίληψη: 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να καταγράψει τις απόψεις των φοιτητών/τριων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.) αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής (Γ.Φ.Α.) στο ίδρυμά τους και να προσδιορίσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του υπό ίδρυση γραφείου, τα οποία σχετίζονται με τη δομή των εγκαταστάσεων, καθώς με την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης. Στην έρευνα πήραν μέρος εθελοντικά 304 φοιτητές/τριες που βρέθηκαν στους χώρους φοίτησης στις επί μέρους έδρες του Δ.Π.Θ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιελάμβανε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών/τριων, τη σχέση τους με την άθληση καθώς και ερωτήσεις σχετικά με την λειτουργία Γ.Φ.Α. στο ίδρυμά τους. Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε δύο κλίμακες που αφορούσαν τους λόγους συμμετοχής και τους λόγους απόχής ή μη ενεργητικότερης συμμετοχής των φοιτητών/τριων σε αθλητικές δραστηριότητες. Το τρίτο μέρος περιελάμβανε μία κλίμακα που αναφερόταν στη δομή των αθλητικών εγκαταστάσεων και το περιεχόμενο των προγραμμάτων άθλησης που επιθυμούσαν οι φοιτητές/τριες. Από την ανάλυση συχνοτήτων προέκυψε ότι οι φοιτητές/τριες σε ποσοστό 87,8% θεωρούν σημαντική έως πολύ σημαντική την ύπαρξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού στο ίδρυμά τους. Μετά από συνένωση των δύο πρώτων ερωτηματολογίων και την παραγοντική ανάλυση που ακολούθησε προέκυψαν δύο παράγοντες, οι οποίοι ερμήνευσαν το 61,5% της συνολικής διακύμανσης. Η παραγοντική ανάλυση του τρίτου ερωτηματολογίου φανέρωσε δύο παράγοντες, οι οποίοι ερμήνευσαν το 57% της συνολικής διακύμανσης. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα προγράμματα άθλησης θα πρέπει να απευθύνονται τόσο σε φοιτητές/τριες που προτιμούν τον αγωνιστικό αθλητισμό, όσο και σε αυτούς που προτιμούν τον αθλητισμό του ελευθέρου χρόνου.

Λέξεις Κλειδιά: 

πανεπιστημιακός αθλητισμός, αθλητικές εγκαταστάσεις, προγράμματα άθλησης

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr