Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 2, Τεύχος 2
2005
Σελίδες: 
14-25
issn: 
1791-6933
Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης
Αχιλλέας Μπάρλας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2005
Περίληψη: 

Με την εξάπλωση των κέντρων άθλησης και ψυχαγωγίας σε πολλές χώρες, οι διευθυντές κέντρων άσκησης, είναι απαραίτητο να δώσουν περισσότερη έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών και στην αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Παρόλα αυτά, ενώ ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται στην αντίληψη και μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών σε μονο-πολιτισμικά πλαίσια, ελάχιστες έρευνες έχουν ασχοληθεί με διαπολιτισμικές διαφορές στη προσδοκούμενη και αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών. Η παρούσα ερευνά εξετάζει τις διαφορές ανάμεσα σε Άγγλους και Έλληνες πελάτες κέντρων άσκησης, σε σχέση με τις προσδοκίες και αντιλήψεις τους για τους παράγοντες ποιότητας. 150 πελάτες, (Άγγλοι Ν = 75, Έλληνες Ν = 75) από δώδεκα συνολικά κέντρα άσκησης που πήραν μέρος στην ερευνά. Οι συμμετέχοντες συμπληρώσαν το τρίστηλη κλίμακα SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, Leonard, 1988; Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1994), υποδηλώνοντας την ελάχιστα αποδεκτή και επιθυμητή ποιότητα υπηρεσιών, καθώς και τις προσωπικές τους αντιλήψεις. Αναλύοντας στατιστικά τις διαφορές μεταξύ των δυο πληθυσμών στους παράγοντες ποιότητας, βρέθηκε πως το Ελληνικό δείγμα φανέρωσε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ελάχιστα αποδεκτής, επιθυμητής και αντιλαμβανόμενης ποιότητας από ότι το Αγγλικό στο σύνολο των παραγόντων. Είναι χρήσιμο μελλοντικές μελέτες να ερευνήσουν περαιτέρω την επίδραση της διαφορετικότητας του πολιτισμού στην ποιότητα υπηρεσιών καθώς και στις μεθόδους μέτρησης, έτσι ώστε να ωφεληθεί η αθλητική διοίκηση στις σύγχρονες μεταβολές της παγκοσμιοποίησης.

Λέξεις Κλειδιά: 

ποιότητα υπηρεσιών, κέντρα άσκησης, διαπολιτισμικές διαφορές

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr