Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 3, Τεύχος 1
2006
Σελίδες: 
82-177
issn: 
1791-6933
Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης
Βασίλης Γεροδήμος, Ανδρέας Ζαφειρίδης , Βασιλικής Μάνου , Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Ελευθέριος Κέλλης, Αθανάσιος Κουστέλιος, Γιώργος Τζέτζης & Σπύρος Κέλλης

1ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2006
Περίληψη: 

Τα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν εδώ και 15 έτη στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ. Για τη διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία κατασκευάστηκαν και απευθύνθηκαν σε φορείς και πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με το θεσμό των Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ. Συγκεκριμένα στα ερωτηματολόγια κλήθηκαν να απαντήσουν οι προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι Διευθυντές των σχολείων που λειτουργούν τα Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ., οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής - προπονητές που απασχολούνται σε αυτά, καθηγητές άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ., οι μαθητές - αθλητές που φοιτούν στα Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ., καθώς επίσης και οι γονείς των μαθητών. Για την επιλογή του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε ο πληθυσμός του σχολικού έτους 2003-04. Προκειμένου το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιήθηκε η τυχαία δειγματοληψία κατά στρώματα (στρωσιγενής δειγματοληψία) με βάση το άθλημα και τον πληθυσμό της πόλης που λειτουργούσε κάθε Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ. Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι ο θεσμός είναι σημαντικός όμως απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων αθλητικής διευκόλυνσης έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Λέξεις Κλειδιά: 

αθλητικά σχολεία, τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης, ΤΑΔ, ΕΤΑΔ

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr