Επαγγελματική Ικανοποίηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επαγγελματική Ικανοποίηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 3, Τεύχος 2
2006
Σελίδες: 
18-28
issn: 
1791-6933
Επαγγελματική Ικανοποίηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ελένη Ζουρνατζή, Νικόλαος Τσιγγίλης Αθανάσιος Κουστέλιος & Ελένη Πιντζοπούλου

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2006
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης Ελλήνων καθηγητών φυσικής αγωγής που απασχολούνται με μόνιμη σχέση εργασίας στη δημόσια εκπαίδευση και να διερευνήσει τυχόν διαφορές μεταξύ των διαστάσεων του συγκεκριμένου φαινόμενου μεταξύ της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 437 καθηγητές φυσικής αγωγής (ηλικίας 41.45 ± 5.29 έτη), από ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικών περιοχών, εκ των οποίων 209 υπηρετούσαν στην πρωτοβάθμια και 233 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory; Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis, 1997). Τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν πως οι Έλληνες καθηγητές φυσικής αγωγής φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακριτότητας φαίνεται ότι η ικανοποίηση από τις “συνθήκες εργασίας”, τις “αποδοχές” καθώς και τη “φύση εργασίας” διαφοροποιείται ανάμεσα στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες

Λέξεις Κλειδιά: 

Επαγγελματική Ικανοποίηση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr