Η Συμβολή των Διευθυντικών Στελεχών στην Αποτελεσματικότητα της Αθλητικής Χορηγίας. Μια βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η Συμβολή των Διευθυντικών Στελεχών στην Αποτελεσματικότητα της Αθλητικής Χορηγίας. Μια βιβλιογραφική Επισκόπηση

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 3, Τεύχος 2
2006
Σελίδες: 
2-17
issn: 
1791-6933
Η Συμβολή των Διευθυντικών Στελεχών στην Αποτελεσματικότητα της Αθλητικής Χορηγίας. Μια βιβλιογραφική Επισκόπηση
Γεώργιος Σπαής

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2006
Περίληψη: 

Βασικός σκοπός ήταν να ελέγξουμε τη συμβολή των διευθυντικών αντιλήψεων στην αποτελεσματικότητα της αθλητικής χορηγίας. Κάποια από τα ερευνητικά θέματα που προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε (μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης) ήταν η επίπτωση των διευθυντικών αντιλήψεων για τη συμβολή των αθλητικών χορηγιών στην αύξηση της παρεχόμενης αξίας στον πελάτη και στην ισχυροποίηση της διαφοροποίησης της επιχείρησης από τον ανταγωνισμό. Από την βιβλιογραφική επισκόπηση, αυτό που γίνεται σαφές είναι ότι καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος χορηγίας (εκτός από την σαφή στοχοθέτηση και την ύπαρξη μιας μετρήσιμης στρατηγικής) διαδραματίζουν οι αντιλήψεις των διευθυντών μάρκετινγκ, όσον αφορά στην συμβολή των αθλητικών χορηγιών στην αύξηση της παρεχόμενης αξίας στον πελάτη και στην συμβολή των αθλητικών χορηγιών στην ισχυροποίηση της διαφοροποίησης της επιχείρησης από τον ανταγωνισμό. Η αυξανόμενη σημαντικότητα που μπορούν να διαδραματίσουν οι διευθυντικές αντιλήψεις φαίνεται να σηματοδοτεί νέες ερευνητικές προσπάθειες.

Λέξεις Κλειδιά: 

αθλητική χορηγία, διευθυντικές αντιλήψεις

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr