Αξιολόγηση των Οφελών και της Αυτοαποτελεσματικότητας Μαθητών σε Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας

Αξιολόγηση των Οφελών και της Αυτοαποτελεσματικότητας Μαθητών σε Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 4, Τεύχος 1
2007
Σελίδες: 
36-47
issn: 
1791-6933
Αξιολόγηση των Οφελών και της Αυτοαποτελεσματικότητας Μαθητών σε Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας
Γεώργιος Τζέτζης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2007
Περίληψη: 

Η οργάνωση προγραμμάτων άσκησης στοχεύει στην αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ενισχυθεί η παρακίνηση αυτών των προγραμμάτων. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάπτυξη ερωτηματολογίου με στόχο την αξιολόγηση των οφελών που αφορούν τη συμμετοχή μαθητών γυμνασίου σε κινητικές δραστηριότητες και της αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Επιμέρους σκοποί της έρευνας ήταν η σύγκριση των παραγόντων σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά φύλου και ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 374 μαθητές Α’, Β’, και Γ’ τάξεων γυμνασίου, ηλικίας 12 -15 ετών. Ερωτηματολόγια από τη βιβλιογραφία τροποποιήθηκαν ώστε να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον. Έγινε διερευνητική παραγοντική ανάλυση και ανάλυση αξιοπιστίας α του Cronbach και αποδείχθηκε η εγκυρότητα και αξιοπιστία των κλιμάκων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι στον παράγοντα «οφέλη» αναδείχθηκαν οι διαστάσεις «φυσική κατάσταση», «κοινωνικότητα» και «υγεία». Από τον παράγοντα «αυτοαποτελεσματικότητα» αναδείχθηκαν οι διαστάσεις «μετακίνηση», «υποχρεώσεις - συνθήκες», και «εσωτερικά συναισθήματα». Από τη σύγκριση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, φάνηκε ότι τα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια θεώρησαν πιο σημαντικό όφελος την «κοινωνικότητα» και τις διαστάσεις της αυτοαποτελεσματικότητας «υποχρεώσεις - συνθήκες» και «εσωτερικά συναισθήματα». Από τη σύγκριση των ηλικιακών ομάδων φάνηκε ότι τα μικρότερα παιδιά (12 ετών) θεώρησαν σημαντικότερη τη διάσταση της αυτοαποτελεσματικότητας «μετακίνηση», ενώ θεώρησαν μεγαλύτερο όφελος τη βελτίωση της «φυσικής κατάστασης». Ο έλεγχος των παραγόντων αυτών μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση οργάνωσης των προγραμμάτων και στην αύξηση της κινητικής συμμετοχής των μαθητών γυμνασίου.

Λέξεις Κλειδιά: 

προγράμματα Άσκησης, φυσική δραστηριότητα, οφέλη, αυτοαποτελεσματικότητα

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr