Διαχείριση Έργου σε Μέγαλα Αθλητικά Γεγονότα: η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004»

Διαχείριση Έργου σε Μέγαλα Αθλητικά Γεγονότα: η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 4, Τεύχος 2
2007
Σελίδες: 
22-34
issn: 
1791-6933
Διαχείριση Έργου σε Μέγαλα Αθλητικά Γεγονότα: η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004»
Σταύρος Σταυρόπουλος & Ιωάννης Αυθίνος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2007
Περίληψη: 

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, η διοργάνωση των ΟΑ αποτελεί ένα μέγα έργο όπου εφαρμόζονται οι βασικές αρχές του μάνατζμεντ. Παρόλα αυτά η άμεση συσχέτιση της διαχείρισης ενός έργου και του χαρακτηρισμού του ως επιτυχημένου, επιβάλλουν την διερεύνηση του θέματος κατά την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Η έρευνα, έδειξε ότι στην εν λόγω διοργάνωση εφαρμόστηκαν οι αρχές διαχείρισης έργου, σε 4 διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα (από το χαμηλότερο που εκτελούσε μέχρι το υψηλότερο που προγραμμάτιζε κι έλεγχε το έργο) ανά τομέα ευθύνης. Για τον σκοπό αυτό υποβλήθηκαν με την μέθοδο της συνέντευξης 8 ερωτήματα, καλύπτοντας τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες, που προβλέπονται από το μοντέλο διαχείρισης έργου, PRINCE 2, σε 5 στελέχη του οργανισμού Αθήνα 2004, τα οποία συνεργάστηκαν μεταξύ των, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα διαχείρισης του έργου. Mε σκοπό την πληρέστερη διερεύνηση του θέματος, οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν, αναλύθηκαν μέσω της εθνογραφικής προσέγγισης. Η έρευνα κατέδειξε τις ιδιομορφίες που παρουσιάστηκαν στον τρόπο που εφαρμόστηκαν οι αρχές διαχείρισης έργου σύμφωνα με το προαναφερθέντα μοντέλο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας σε συνάρτηση με την ελληνική πραγματικότητα. Παράλληλα απορρέουν σημαντικά συμπεράσματα και προοπτικές για περαιτέρω διερεύνηση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στην αξιοποίηση της διαχείρισης έργου στον χώρο του αθλητικού μάνατζμεντ. Λέξεις Κλειδιά: Ολυμπιακοί Αγώνες, διαχείριση έργου, εθνογραφική προσέγγιση.

Λέξεις Κλειδιά: 

Ολυμπιακοί Αγώνες, διαχείριση έργου, εθνογραφική προσέγγιση

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr