ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 5, Τεύχος 1
2008
Σελίδες: 
29-46
issn: 
1791-6933
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Παναγιώτα Πολατίδου, Φωτεινή Δάντση και Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2008
Περίληψη: 

Το ορεινό τρέξιμο αποτελεί μια δραστηριότητα αναψυχής η οποία αναπτύσσεται στην Ελλάδα με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής στον Olympus Marathon (Μαραθώνιος του Ολύμπου). Στην έρευνα έλαβαν μέρος 101 αθλητές (95% άνδρες, 5% γυναίκες) οι οποίοι συμμετείχαν στον 5ο Olympus Marathon. Για την μέτρηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένη η κλίμακα μέτρησης ανασταλτικών παραγόντων των Alexandris και Carroll (1997a). Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τέσσερεις διαστάσεις ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής: έλλειψη χρόνου, εσωτερικά/ατομικά προβλήματα, προβλήματα οικονομικά και προσέγγισης, και τέλος προβλήματα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες. Παράλληλα, τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (p.05) στη διάσταση «οικονομικά και προβλήματα προσέγγισης», και μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών 31-40 & 41-50 (p<.01) στη διάσταση έλλειψη χρόνου. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν την χρησιμότητα της έρευνας των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής στη μελέτη της συμπεριφοράς των αθλητών που συμμετέχουν σε ορεινούς μαραθωνίους, και ιδιαίτερα στην προσπάθεια των διοργανωτών να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων.

Λέξεις Κλειδιά: 

Olympus Marathon.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr