ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 5, Τεύχος 1
2008
Σελίδες: 
2-16
issn: 
1791-6933
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Παναγιώτα Μπαλάσκα, Κωνσταντίνος Αλεξανδρής και Χαρίλαος Κουθούρης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2008
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τη συμμετοχή ενηλίκων ατόμων σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής με την εφαρμογή του Διαθεωρητικού μοντέλου (Prochaska & Di Clemente, 1982). Ειδικότερα οι στόχοι της έρευνας ήταν: α) καταγραφή της αλλαγής της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην έρευνα σύμφωνα με τα στάδια αλλαγής του μοντέλου, β) διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις διαδικασίες αλλαγής και τα στάδια αλλαγής, και γ) πρόβλεψη της πρόθεσης για συμμετοχή από τις διαφορετικές διαδικασίες αλλαγής. Στην έρευνα συμμετείχαν 300 ενήλικες (59% άνδρες, 41% γυναίκες) που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια α) των Σταδίων αλλαγής (SCI: Marcus et al., 1992d) και β) των Διαδικασιών αλλαγής (PCQ:Marcus et al., 1992c). Τα αποτελέσματα της έρευνας α) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη των σταδίων αλλαγής συμπεριφοράς, β) ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των διαστάσεων της διαδικασίας αλλαγής και των σταδίων αλλαγής της συμπεριφοράς (p<.001), και γ) υποστήριξαν την πρόβλεψη της πρόθεσης για συμμετοχή από τις διαδικασίες αλλαγής «Αντικατάσταση» (Beta=.335, t=4.514, p<.001), «Διαχείριση ενίσχυσης» (Beta=.249, t=3.381, p<.001) και «Ανταμοιβή-Έλεγχος Κινήτρου» (Beta=.133, t=2.072, p<.05). Οι θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στο άρθρο.

Λέξεις Κλειδιά: 

ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, χιονοδρομία αναψυχής, δημογραφικά χαρακτηριστικά, συχνότητα συμμετοχής.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr