Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράμματα Υπαίθριας Αναψυχής

Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράμματα Υπαίθριας Αναψυχής

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 5, Τεύχος 2
2008
Σελίδες: 
41-52
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράμματα Υπαίθριας Αναψυχής
Φωτεινή Δάντση, Παναγιώτα Μπαλάσκα & Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2008
Περίληψη: 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού προσήλωσης στην άσκηση, ατόμων που συμμετείχαν σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και η εξέταση των ανασταλτικών παραγόντων σε άτομα με διαφορετικό βαθμό προσήλωσης. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 ενήλικα άτομα (Ν=120), (75% γυναίκες, 25% άνδρες). Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris και Carroll (1997a) αποτελούμενο από πέντε διαστάσεις: έλλειψη χρόνου, ατομικοί / ψυχολογικοί, φυσικό περιβάλλον / δραστηριότητες, κόστος και έλλειψη παρέας. Για την μέτρηση της προσήλωσης στην υπαίθρια αναψυχή χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Funk και James (2006) το οποίο περιλάμβανε τέσσερις διαστάσεις: γνώση, ενδιαφέρον, σημαντικότητα και αφοσίωση. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση συστοιχιών (Cluster analysis) ανέδειξαν τρεις ανεξάρτητες ομάδες ατόμων με διαφορετικό βαθμό προσήλωσης. Στην ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) μεταξύ των πέντε διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων και των τριών ομάδων που προέκυψαν, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις διαστάσεις «ατομικοί / ψυχολογικοί», «έλλειψη χρόνου» και «έλλειψη παρέας». Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν ότι η προσήλωση στην άσκηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους ανασταλτικούς παράγοντες και είναι μια πολύ σημαντική μεταβλητή καθώς σχετίζεται με την ανάπτυξη της μακροχρόνιας συμμετοχής σε προγράμματα αναψυχής.

Λέξεις Κλειδιά: 

ανασταλτικοί παράγοντες, προσήλωση στην άσκηση, υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr