Διερεύνηση των Κινήτρων Συμμετοχής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις «Περιπέτειας» και η Σημασία τους στο Μάρκετινγκ των Αντίστοιχων Οργανισμών

Διερεύνηση των Κινήτρων Συμμετοχής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις «Περιπέτειας» και η Σημασία τους στο Μάρκετινγκ των Αντίστοιχων Οργανισμών

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 5, Τεύχος 2
2008
Σελίδες: 
4-22
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση των Κινήτρων Συμμετοχής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις «Περιπέτειας» και η Σημασία τους στο Μάρκετινγκ των Αντίστοιχων Οργανισμών
Δρ. Κουθούρης Χαρίλαος

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2008
Περίληψη: 

Η παρούσα έρευνα έγινε σε παιδικές κατασκηνώσεις ‘περιπέτειας’, έχοντας ως κύριους στόχους: α)την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των αντίστοιχων κινήτρων συμμετοχής των κατασκηνωτών και β)τη διερεύνηση της πιθανής ικανότητας αυτών των κινήτρων, στην πρόβλεψη μελλοντικής ‘προφορικής επικοινωνίας’ των κατασκηνωτών ως προς άλλα άτομα. Δείγμα στην έρευνα απετέλεσαν 146 κατασκηνωτές ηλικίας από 8 έως 17 ετών, που συμμετείχαν σε κατασκήνωση «περιπέτειας» στην κεντρική Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2007. Στην έρευνα ως βασικό όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο καταγραφής κινήτρων σε ‘τυπικές’ παιδικές κατασκηνώσεις των Alexandris & Kouthouris (2005), μετά από τροποποίησή του στις συνθήκες κατασκηνώσεων ‘περιπέτειας’. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας: α)η παραγοντική ανάλυση των αρχικά είκοσι τριών θεμάτων καταγραφής κινήτρων συμμετοχής, ανέδειξε τους ακόλουθους έξι παράγοντες κινήτρων με σειρά σημαντικότητας: i)«παραμονή στην φύση» (Μ=4.2, Τ.Α.=.83), ii)«κατασκηνωτική εμπειρία» (Μ=4, Τ.Α.=.67), iii)«δημιουργία νέων φίλων» (Μ=3.9, Τ.Α.=.96), iv)«συμμετοχή σε δραστηριότητες» (Μ=3.5, Τ.Α.=.97), v)«συνάντηση παλαιών φίλων» (Μ=3.4, Τ.Α=1.1) και vi)«ανεξαρτησία» (Μ=3.3, Τ.Α.=1.2), β)επιβεβαιώθηκε η ικανότητα πρόβλεψης των παραγόντων κινήτρων συμμετοχής ως προς την ‘προφορική επικοινωνία (F=18, R=.23, p<001), με σημαντικότερους παράγοντες πρόβλεψης: την «κατασκηνωτική εμπειρία» (β=.36, p<001), τη «συμμετοχή σε δραστηριότητες» (β=.11, p<01) και την «παραμονή στην φύση» (β=.08, p<05). Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας συζητούνται με στόχο την βελτίωση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις περιπέτειας, και την βοήθεια ων τμημάτων μάρκετινγκ των αντίστοιχων κατασκηνώσεων στην αποτελεσματικότερη προώθηση των προγραμμάτων ‘περιπέτειας’.

Λέξεις Κλειδιά: 

Adventure summer children camps, personal incentives, word of mouth
communications.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr