Διερεύνηση της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου» σε Ακραία Αθλήματα και Ριψοκίνδυνες Υπαίθριες Δραστηριότητες: Η Περίπτωση των Ελλήνων Ορειβατών

Διερεύνηση της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου» σε Ακραία Αθλήματα και Ριψοκίνδυνες Υπαίθριες Δραστηριότητες: Η Περίπτωση των Ελλήνων Ορειβατών

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 6, Τεύχος 1
2009
Σελίδες: 
2-16
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου» σε Ακραία Αθλήματα και Ριψοκίνδυνες Υπαίθριες Δραστηριότητες: Η Περίπτωση των Ελλήνων Ορειβατών
Χρήστος Μπελογιάννης, Χαρίλαος Κουθούρης, Αντώνης Χατζηγεωργιάδης & Νικήτας Νικηταράς

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού,
1Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
2Πανεπιστήµιο Αθηνών

2009
Περίληψη: 

ΗΈνας από τους κύριους λόγους της συμμετοχή ατόμων σε ακραία αθλήματα, ή δραστηριότητες αναψυχής, αποτελεί το αντίστοιχο επίπεδο παρουσίας ρίσκου σε αυτές τις δράσεις. Το ρίσκο γίνεται αντιληπτό από κάθε άτομο διαφορετικά, ενώ καταγράφεται διά μέσου του ψυχολογικού ατομικού χαρακτηριστικού της «Αναζήτησης Διέγερσης-Συναισθημάτων» (Zuckerman, 1994). Η παρούσα έρευνα διερεύνησε την πιθανή ύπαρξη διαφορετικού επιπέδου έντασης στο γνώρισμα της «Αναζήτησης Διέγερσης-Συναισθημάτων» μεταξύ ορειβατών διαφορετικής ορειβατικής εμπειρίας, φύλου και ηλικίας (Ν=327, Άντρες 67%, Γυναίκες 33%). Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Αναζήτηση Διέγερσης-Συναισθημάτων» («Sensation Seeking Scale», Zuckerman, 1994) τροποποιημένη στα ελληνικά (Μπελογιάννης, 2008). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των υποομάδων διαφορετικής εμπειρίας (F(2,324)=7.9, p<.001). Οι «έμπειροι» ορειβάτες (Μ=25.93) σημείωσαν τιμές μεγαλύτερες και από τους «αρχάριους» ορειβάτες (Μ=25.08) και τους «πεζοπόρους» ορειβάτες (Μ=20.58). Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι α)η «Αναζήτηση Διέγερσης-Συναισθημάτων» αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής της ορειβασίας ως ακραίο άθλημα, μόνο σε επίπεδο «αρχαρίων», β)η «αναστολή προς το ρίσκο» απετέλεσε στοιχείο διαφοροποίησης των «έμπειρων» από τους «αρχαρίους» ορειβάτες. με τους «έμπειρους» ορειβάτες να σημειώνουν χαμηλότερες τιμές, γ)οι γυναίκες ορειβάτες συμμετείχαν στο άθλημα της ορειβασίας κυρίως για να βιώσουν νέες εμπειρίες και όχι να γευθούν την «αδρεναλίνη» του αθλήματος, δ)η εμπλοκή των γυναικών σε σοβαρότερες και πιο ριψοκίνδυνες μορφές ορειβασίας δείχνει να σταματά λόγω της ύπαρξης υψηλών τιμών «αναστολής προς το ρίσκο».

Λέξεις Κλειδιά: 

«Αναζήτηση ∆ιέγερσης-Συναισθηµάτων», ρίσκο, ορειβασία, εµπειρία

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr