Συμμετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράμματα Aναψυχής Πανεπιστημιακού Αθλητισμού

Συμμετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράμματα Aναψυχής Πανεπιστημιακού Αθλητισμού

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 6, Τεύχος 1
2009
Σελίδες: 
17-27
issn: 
1791-6933
Συμμετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράμματα Aναψυχής Πανεπιστημιακού Αθλητισμού
Ευαγγελία Κοντογιάννη, Κωνσταντίνος Φαμίσης, Αγλαΐα Ζαφειρούδη & Νικήτας Νομικός

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2009
Περίληψη: 

Η παρούσα έρευνα: α)κατέγραψε τους σημαντικότερους λόγους που αναστέλλουν την συμμετοχή φοιτητών/τριών, σε Προγράμματα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού που υλοποιούνται στη φύση και β) διερεύνησε πιθανές διαφορές στους ανωτέρω λόγους, μεταξύ φοιτητών/φοιτητριών που συμμετείχαν και φοιτητών/φοιτητριών που δεν συμμετείχαν. Στην έρευνα έλαβαν μέρος τριακόσιοι φοιτητές /φοιτήτριες (Ν=300) από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών από τέσσερεις διαφορετικές σχολές. Για την καταγραφή των λόγων αναστολής συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris et al (1998) κατόπιν τροποποίησής του στην Ελληνική γλώσσα (Κουθούρης και συν, 2005). Η αξιοπιστία του οργάνου κρίθηκε ικανοποιητική (Cronbach»s α=.87). Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ως σημαντικότερους ανασταλτικούς λόγους προς την συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε υπαίθρια προγράμματα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και συγκεκριμένα στη δραστηριότητα της χιονοδρομίας αναψυχής: 1ον την «έλλειψη χρόνου λόγω σπουδών» (Μ=5.0 SD=1.8), 2ον την «χαμηλή προτεραιότητα» (Μ=4.9, SD=1.9), 3ον το «υψηλό κόστος συμμετοχής», (Μ=4.6, SD=1.8). Ακόμη διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ φοιτητών/φοιτητριών που συμμετείχαν και αυτών που δεν συμμετείχαν στα συγκεκριμένα προγράμματα σε όλους τους ανασταλτικούς λόγους (t=6.9, p<.001). Τα αποτελέσματα συζητούνται με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλων Πανεπιστημιακών προγραμμάτων υπαίθριας αναψυχής και ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών/τριών σε αντίστοιχες χειμερινές δραστηριότητες.

Λέξεις Κλειδιά: 

Ανασταλτικοί λόγοι προς την συµµετοχή, Χειµερινές δραστηριότητες Αναψυχής.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr