Η Επίδραση ενός Προγράμματος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατομικές & Ομαδικές Δεξιότητες Συμμετεχόντων Μαθητών/τριών

Η Επίδραση ενός Προγράμματος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατομικές & Ομαδικές Δεξιότητες Συμμετεχόντων Μαθητών/τριών

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 6, Τεύχος 2
2009
Σελίδες: 
34-49
issn: 
1791-6933
Η Επίδραση ενός Προγράμματος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατομικές & Ομαδικές Δεξιότητες Συμμετεχόντων Μαθητών/τριών
Νικόλαος Φουσέκης και Χαρίλαος Κουθούρης

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2009
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης ενός προγράμματος, Αγωγής Υπαίθρου σε διαφορετικές ατομικές και ομαδικές δεξιότητες συμμετεχόντων μαθητών/τριων. Συγκεκριμένα η διερεύνηση διαφοροποίησης της αντίληψης των μαθητών/τριων σε δέκα καθορισμένες ατομικές και ομαδικές δεξιότητες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους: α) σε ένα ‘τυπικό’ περιβαλλοντικό πρόγραμμα ή β) σε ένα ‘εμπλουτισμένο’ περιβαλλοντικό πρόγραμμα. με την υπαίθρια δραστηριότητα του «προσανατολισμού» (πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου). Δείγμα της έρευνας απετέλεσαν (Ν=240) μαθητές/τριες των Γυμνασίων της πόλης της Άμφισσας. (48.3% αγόρια, 51.7% κορίτσια). Από αυτούς 66 (27.5%) μαθητές/τριες συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και οι υπόλοιποι 174 μαθητές/τριες (72.5%) συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο με την υπαίθρια δραστηριότητα του Προσανατολισμού πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου. Οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Review of Personal Effectiveness scale (ROPE) 15 ημέρες πριν το πρόγραμμα και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<01) στην αντίληψη των μαθητών μεταξύ πριν και μετά της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου, σε εννέα δεξιότητες. Ακόμη σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο (p<01) στην αντίληψη των μαθητών μεταξύ του τυπικού Περιβαλλοντικού και του εμπλουτισμένου προγράμματος Αγωγής Υπαίθρου, σε εννέα δεξιότητες. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Υπαίθριες Δραστηριότητες και την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία με την προσθήκη του αντικειμένου της Αγωγής Υπαίθρου.

Λέξεις Κλειδιά: 

Αγωγή υπαίθρου, περιβαλλοντική εκπαίδευση, υπαίθριες δραστηριότητες, αναψυχή.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr