Διερεύνηση Κινήτρων Συμμετοχής Μαθητών –Αθλητών σε Ακαδημίες Ποδοσφαίρου

Διερεύνηση Κινήτρων Συμμετοχής Μαθητών –Αθλητών σε Ακαδημίες Ποδοσφαίρου

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 7, Τεύχος 1
2010
Σελίδες: 
3-13
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση Κινήτρων Συμμετοχής Μαθητών –Αθλητών σε Ακαδημίες Ποδοσφαίρου
Χρήστος Τρικάλης, Ζήσης Παπανικολάου, Δημήτριος Σούλας, Διγγελίδης Νικόλαος & Αστέριος Πατσιαούρας

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2010
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν αρχικά η καταγραφή των σημαντικότερων κινήτρων μαθητών - αθλητών που συμμετείχαν σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, η διαπίστωση συσχέτισης μεταξύ των κινήτρων και η διερεύνηση αλλαγής των κινήτρων λόγω διαφοροποίησης της ηλικίας των συμμετεχόντων. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 752 μαθητές - νεαροί αθλητές, τριών ηλικιακών ομάδων (8-10 ετών = 305, 11-12 ετών= 413 & 13-14 ετών = 34), εγγεγραμμένοι σε ακαδημίες ποδοσφαίρου της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας. Ως όργανο καταγραφής των κινήτρων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Πατσιαούρας και συν., (2004) προσαρμοσμένο στον ελληνικό πληθυσμό ενώ η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ελέγχθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ως σημαντικότερα κίνητρα συμμετοχής α)τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Μ = 39.54 ± 4.74), β) τη διασκέδαση (Μ = 28.61 ± 4.59), γ) την κοινωνική απήχηση (Μ = 26.58 ± 4.97) και δ) τη δημιουργία φιλίας (Μ = 20.63 ± 3.84). Ακόμη όλα τα κίνητρα συμμετοχής έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης μεταξύ των (p<01), ενώ στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν από την ανάλυση διακύμανσης στα κίνητρα «βελτίωση των ικανοτήτων», «φιλία», «κοινωνική απήχηση» και «διασκέδαση» μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων 8-10, 11-12 και 13-14. (p<.05), καθώς φάνηκε ότι όσο αυξάνει η ηλικία των μαθητών – αθλητών τόσο οι παραπάνω τέσσερις παράγοντες συμμετοχής τείνουν να φθίνουν. Τα συμπεράσματα συζητούνται με στόχο την αύξηση του αριθμού των μαθητών - αθλητών σε παιδικές ακαδημίες ποδοσφαίρου και την ανάγκη ενίσχυσης από τις διοικήσεις των ακαδημιών για περαιτέρω ικανοποίηση των κινήτρων συμμετοχής των μαθητών.

Λέξεις Κλειδιά: 

Ακαδηµίες ποδοσφαίρου, κίνητρα συµµετοχής. 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr