Η Καθοδήγηση κατά τη Γύμναση Γυναικών Τρίτης Ηλικίας Παράγοντας Διαφοροποίησης Κινήτρων & Συχνότητας Συμμετοχής σε Προγράμματα Άσκησης

Η Καθοδήγηση κατά τη Γύμναση Γυναικών Τρίτης Ηλικίας Παράγοντας Διαφοροποίησης Κινήτρων & Συχνότητας Συμμετοχής σε Προγράμματα Άσκησης

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 7, Τεύχος 1
2010
Σελίδες: 
14-25
issn: 
1791-6933
Η Καθοδήγηση κατά τη Γύμναση Γυναικών Τρίτης Ηλικίας Παράγοντας Διαφοροποίησης Κινήτρων & Συχνότητας Συμμετοχής σε Προγράμματα Άσκησης
Δημήτριος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Αθαναηλίδης, Αντώνιος Καμπάς και Αθανάσιος Λάιος

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Δημοκρίτειου Πανεπιστήµιο Θράκης

2010
Περίληψη: 

Στην παρούσα έρευνα εξετάσθηκε η επίδραση των «σημαντικών άλλων» ατόμων (Ajzen, 1991), στην εκδήλωση ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως η διάθεση για συμμετοχή γυναικών σε προγράμματα άσκησης. Μεταξύ των σημαντικών άλλων στο χώρο του αθλητισμού περιλαμβάνονται και οι καθοδηγητές - γυμναστές της άσκησης. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν α) η καταγραφή των σημαντικότερων κινήτρων άσκησης γυναικών τρίτης ηλικίας, β) η διερεύνηση διαφοροποίησης των κινήτρων λόγω της διαφορετικής συχνότητας συμμετοχής των γυναικών, γ) η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συχνότητας συμμετοχής και καθοδήγησης - γυμναστή κατά τη διάρκεια της άσκησης και δ) η διερεύνηση της διαφοροποίησης των κινήτρων λόγο ύπαρξης ή μη ύπαρξης καθοδηγητή - γυμναστή κατά την άσκηση. Το δείγμα απετέλεσαν 218 ασκούμενες γυναίκες (Ν=218), ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών ήταν 64 έτη (Μ= 64.15, Τ.Α.= 5.25). Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ως σημαντικότερα κίνητρα συμμετοχής: α) την Ευχαρίστηση / Αναζωογόνηση, (Μ= 3.47, Τ.Α.= 1.12), β) τη Φυσική κατάσταση (Μ= 3.23, Τ.Α.= 1.26), γ) τη Διαχείριση βάρους (Μ= 3.20, Τ.Α.= 1.46), δ) την Υγεία (Μ= 3.21, Τ.Α.= 1.24). Όλες οι υποθέσεις της έρευνας επαληθεύθηκαν (p< .001). Tα αποτελέσματα συζητούνται με στόχο την αύξηση της συχνότητας συμμετοχής γυναικών τρίτης ηλικίας σε προγράμματα άσκησης με την καθοριστική συμβολή καθοδηγητών - γυμναστών κατά τη διάρκεια της άσκησης

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr