Διερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών μεταξύ φιλάθλων Επαγγελματικού Σωματείου Καλαθοσφαίρισης με υψηλό και χαμηλό βαθμό ταύτισης με την ομάδα τους

Διερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών μεταξύ φιλάθλων Επαγγελματικού Σωματείου Καλαθοσφαίρισης με υψηλό και χαμηλό βαθμό ταύτισης με την ομάδα τους

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 7, Τεύχος 2
2010
Σελίδες: 
3-18
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών μεταξύ φιλάθλων Επαγγελματικού Σωματείου Καλαθοσφαίρισης με υψηλό και χαμηλό βαθμό ταύτισης με την ομάδα τους
Αχιλλέας Μπάρλας, Αθανάσιος Κουστέλιος και Νικόλαος Θεοδωράκης

*Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
**Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Σέρρες, Α.Π.Θ.

2010
Περίληψη: 

Οι αθλητικοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως η ποιότητα υπηρεσιών επηρεάζει σημαντικά την πίστη των πελατών προς την επιχείρηση, ενώ οι φίλαθλοι με υψηλή ταύτιση είναι πιο πιθανό να προβούν σε θετικές κρίσεις για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του σωματείου. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει πιθανές διαφορές μεταξύ φιλάθλων με υψηλή ή αντίστοιχα χαμηλή ταύτιση με την ομάδα τους, έναντι της αντίληψής τους για το παρεχόμενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Το δείγμα αποτέλεσαν 200 φίλαθλοι ενός επαρχιακού σωματείου που συμμετείχε στο ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης t-test για ανεξάρτητα δείγματα οι φίλαθλοι με υψηλή ταύτιση προέβησαν σε θετικότερες κρίσεις για το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που δέχθηκαν σε σχέση με τους χαμηλά ταυτισμένους φιλάθλους. Ποιο συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση αναφέρθηκε μεταξύ των υψηλά και των χαμηλά ταυτισμένων φιλάθλων για τους παράγοντες της ποιότητας «εγκαταστάσεις», «αξιοπιστία» και «προσωπικό». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα στελέχη διοίκησης των σωματείων θα πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές βελτίωσης της ψυχολογικής σύνδεσης των φιλάθλων με την ομάδα. Επιπρόσθετα, προτείνεται να γίνει χρήση της ενδεδειγμένης κάθε φορά στρατηγικής προσέλκυσης φιλάθλων με βάση το επίπεδο ταύτισης της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά.

Λέξεις Κλειδιά: 

ποιότητα υπηρεσιών, ταύτιση, επαγγελµατικά σωµατεία. 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr