Επαγγελματική Ασφάλεια και Επαγγελματική Ικανοποίηση. Η Περίπτωση των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Επαγγελματική Ασφάλεια και Επαγγελματική Ικανοποίηση. Η Περίπτωση των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 7, Τεύχος 2
2010
Σελίδες: 
38-50
issn: 
1791-6933
Επαγγελματική Ασφάλεια και Επαγγελματική Ικανοποίηση. Η Περίπτωση των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Δημήτρης Γουλιμάρης και Μαρία Γεντή

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

2010
Περίληψη: 

Η αυξημένη συμμετοχή, κυρίως ενήλικων ατόμων, σε δραστηριότητες με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς που προσφέρουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας σημαντικής αγοράς εργασίας για έναν μεγάλο αριθμό στελεχιακού δυναμικού. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της επαγγελματικής ασφάλειας και της επαγγελματικής ικανοποίησης που βιώνει το προσωπικό πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Το δείγμα αποτέλεσαν 99 μέλη του προσωπικού πολιτιστικών συλλόγων που ήταν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι αξιολογήσεις έγιναν με την χρήση των ερωτηματολογίων «Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης» (ESI) των Koustelios και Bagiatis (1997) και «Minnesota Satisfaction Questionnaire» των Weiss, Dawis, England και Lofquist, (1967). Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής ασφάλειας και ορισμένων παραγόντων της επαγγελματικής ικανοποίησης. Συγκεκριμένα η επαγγελματική ασφάλεια συσχετίζεται θετικά με τους παράγοντες «μισθός» (p<.05), «προαγωγή» (p<.01), «προϊστάμενος» (p<.01) και «συνολικά με τον πολιτιστικό σύλλογο» (p<.01). Από την εφαρμογή των θεωριών της οργανωσιακής συμπεριφοράς σε νέους χώρους και γνωστικά αντικείμενα όπως ο ελληνικός παραδοσιακός χορός, προκύπτει ότι οι διοικήσεις των πολιτιστικών συλλόγων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την επαγγελματική ασφάλεια ως έναν παράγοντα που μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση και να βελτιώσει την απόδοση του προσωπικού τους.

Λέξεις Κλειδιά: 

Επαγγελµατική Ασφάλεια, Επαγγελµατική Ικανοποίηση, Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός, Πολιτιστικά Σωµατεία.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr