Διερεύνηση της Ποιότητα των Υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση της Ποιότητα των Υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 8, Τεύχος 1
2011
Σελίδες: 
34-44
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της Ποιότητα των Υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ευαγγελία Ιωαννίδου, Παναγιώτα Πολατίδου, Παναγιώτα Μπαλάσκα, & Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2011
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών οι οποίες προσφέρθηκαν στο κατασκηνωτικό κέντρο «Ποσείδι Χαλκιδικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η διερεύνηση για διαφοροποίηση της αντίληψης των κατασκηνωτών για την ποιότητα λόγω διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών και η εύρεση πιθανής συνεισφοράς των παραγόντων της ποιότητας στην πρόβλεψη επανάληψης συμμετοχής των κατασκηνωτών. Στην έρευνα η οποία έγινε το καλοκαίρι του 2009, έλαβαν μέρος 449 κατασκηνωτές (49.9% άνδρες και 50.1% γυναίκες). Για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Alexandris et al (2004). Τα αποτελέσματα της έρευνας: α)ανέδειξαν ως σημαντικότερους παράγοντες ποιότητας, το αντιλαμβανόμενο αποτέλεσμα (ΜΟ=4.35), την ανταπόκριση (ΜΟ=3.20), το χειροπιαστό στοιχείο (ΜΟ=3.79), την αξιοπιστία (ΜΟ=3.82) και το προσωπικό (ΜΟ=3.59), β)διαπίστωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους παράγοντες της ποιότητας μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (η ηλικιακή ομάδα 18 ως 29 ετών παρουσίασε τις χαμηλότερες τιμές), της διαφορετικής επαγγελματικής κατάστασης, της διαφορετικής οικονομικής κατάστασης, της διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης (οι άγαμοι κατασκηνωτές σημείωσαν χαμηλότερες τιμές στους περισσότερους παράγοντες), τέλος γ) η πρόθεση επανάληψης συμμετοχής προβλέφθηκε επιτυχώς μόνο από τον παράγοντα της ποιότητας ‘αντιλαμβανόμενο αποτέλεσμα’ (β=.50, t=10.18, p<.001). Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τη σημαντικότητα της διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή κατασκήνωση του Α.Π.Θ, έχοντας την τάση να ενισχύσουν κάθε προσπάθεια του φορέα διαχείρισης, ώστε να διατηρήσει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ανταπόκριση στις προσδοκίες των κατασκηνωτών.

Λέξεις Κλειδιά: 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών, αντιλαμβανόμενο αποτέλεσμα, κατασκήνωση 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr