Μέτρηση της Ποιότητας Υπηρεσιών ενός Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Διερεύνηση της Σχέσης της με την Καταναλωτική Ανάμειξη

Μέτρηση της Ποιότητας Υπηρεσιών ενός Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Διερεύνηση της Σχέσης της με την Καταναλωτική Ανάμειξη

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 8, Τεύχος 1
2011
Σελίδες: 
2-12
issn: 
1791-6933
Μέτρηση της Ποιότητας Υπηρεσιών ενός Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Διερεύνηση της Σχέσης της με την Καταναλωτική Ανάμειξη
Παναγιώτα Μπαλάσκα, Στέλλα Δούκα, Σ., Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Tσιφτελίδου Σ.

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

2011
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών αναφορικά των φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη Ελλάδα και η διερεύνηση της δυνατότητας των διαστάσεων της νέας κλίμακας της ποιότητας υπηρεσιών, να προβλέψουν την καταναλωτική ανάμειξη των θεατών. Στην έρευνα συμμετείχαν 153 άτομα που συμμετείχαν σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που διεξήχθη στην πόλη της Κατερίνης, ενώ συμπλήρωσαν αναφορικά της μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών μια νέα κλίμακα 30 θεμάτων η οποία προέκυψε από επιλογή θεμάτων των κλιμάκων Alexandris και συνεργατών ( 2004b) και Shonk και Chelladurai (2008). Αναφορικά της αξιολόγησης της ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των 3 διαστάσεων των Kyle, και συνεργατών (2004). Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν, ότι μετά την εφαρμογή παραγοντικής ανάλυσης στα νέα 30 θέματα που αναφέρονται στην ποιότητα των υπηρεσιών, την ύπαρξη πέντε διαστάσεων (Εγκαταστάσεις, Πρόγραμμα, Κόστος, Προσδοκώμενα Αποτελέσματα και Προσβασιμότητα). Η εφαρμογή της μεθόδου της ανάλυσης παλινδρόμησης απέδειξε ότι οι τρεις διαστάσεις της Ανάμειξης προβλέπονται σε σημαντικό βαθμό (p<.01) από τις νέες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Οι πρακτικές εφαρμογές των ανωτέρω αποτελεσμάτων συζητούνται εκτενώς.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr