Σύγκρουση ρόλων, Ασάφεια ρόλων και Επαγγελματική Ικανοποίηση – Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Σύγκρουση ρόλων, Ασάφεια ρόλων και Επαγγελματική Ικανοποίηση – Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 8, Τεύχος 1
2011
Σελίδες: 
13-22
issn: 
1791-6933
Σύγκρουση ρόλων, Ασάφεια ρόλων και Επαγγελματική Ικανοποίηση – Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Παναγιώτης Αργυράκης & Σωκράτης Καλουψής

1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2011
Περίληψη: 

Η επαγγελματική ικανοποίηση κατέχει εξέχουσα θέση στον τομέα της οργανωσιακής ψυχολογίας, καθώς τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τους Cranny, και συνεργάτες (1992) αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας σε πάνω από 5000 δημοσιευμένα άρθρα ή διατριβές. Ο βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζόμενων, εκτός της σημαντικής συσχέτισης που παρουσιάζει με διάφορες συμπεριφορές στο χώρο της εργασίας, έχει αξιόλογες επιπτώσεις ακόμη και στην ανθρώπινη υγεία (διανοητική ή/και σωματική) ως και την οικογενειακή ζωή των εργαζόμενων. Η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζεται από ποικίλους οργανωσιακούς παράγοντες ενώ πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση των ρόλων και η ασάφεια των ρόλων αφορούν στους παράγοντες που αποτελούν τα κυριότερα συστατικά του στρες των ρόλων και οι οποίοι έχουν τελικά αρνητική συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση

Λέξεις Κλειδιά: 

Επαγγελματική Ικανοποίηση, Σύγκρουση Ρόλων, Ασάφεια Ρόλων 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr