Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δράσεις Αθλητισμού Αναψυχής στην Ελλάδα. Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών

Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δράσεις Αθλητισμού Αναψυχής στην Ελλάδα. Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 8, Τεύχος 2
2011
Σελίδες: 
11-21
issn: 
1791-6933
Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δράσεις Αθλητισμού Αναψυχής στην Ελλάδα. Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών
Αδαμαντία Φατσέα

Αδαµαντία Φατσέα MEd, Σχολική Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής, Α/θµιας & Β/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ωδεκανήσου

2011
Περίληψη: 

Πολλές αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, εμφανίζουν μικρά ποσοστά συμμετοχής των πολιτών τους σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997). Το γεγονός αυτό αποτέλεσε έναυσμα για να διερευνηθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες σε αντίστοιχα προγράμματα αθλητισμού αναψυχής που πιθανά να φέρουν μέγα μέρος της ευθύνης για την τελικά μικρή συμμετοχή των ελλήνων. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε έρευνες που διεξήχθηκαν στον ελλαδικό χώρο την τελευταία δεκαετία. Σκοπός της μελέτης ήταν: α) ανάλυση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, σύνταξη εκτεταμένης ανασκόπησης και καταγραφής των ανασταλτικών παραγόντων που αποτρέπουν τους έλληνες πολίτες να συμμετάσχουν σε προγράμματα αθλητικής αναψυχής, β) καταγραφή και κατηγοριοποίηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων αναφορικά με διαφορές σε δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως και σε συγγενείς έννοιες με τη λήψη απόφασης για συμμετοχή σε δράσεις αθλητισμού αναψυχής, όπως η ‘εμπλοκή’ και ‘τα κίνητρα’, γ) κατάθεση προτάσεων για περιορισμό των ανασταλτικών λόγων προς συμμετοχή, στους αρμόδιους φορείς, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες στην προσπάθειά τους για μεγαλύτερη συμμετοχή σε δράσεις αθλητικής αναψυχής. Η παρούσα εργασία κατέγραψε ως σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες τους οικονομικούς λόγους, την έλλειψη παρέας, την έλλειψη χρόνου, τη χαμηλή ποιότητα των εγκαταστάσεων/υπηρεσιών, την δυσκολία σε προσβασιμότητα, την έλλειψη γνώσης, την ελλιπή ενημέρωση για τα οφέλη της άσκησης και ειδικότερα της συμμετοχής σε Φυσικές Δραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής.

Λέξεις Κλειδιά: 

Εμπόδια συμμετοχής, aνασταλτικοί παράγοντες, αθλητισμός aναψυχής

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr