Διερεύνηση της Αντίληψης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου για την Ομαδική Εργασία μετά τη Συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου

Διερεύνηση της Αντίληψης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου για την Ομαδική Εργασία μετά τη Συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 8, Τεύχος 2
2011
Σελίδες: 
22-33
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της Αντίληψης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου για την Ομαδική Εργασία μετά τη Συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου
Βασιλική Γούσια & Χαρίλαος Κουθούρης

Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

2011
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της διαφοροποίησης της αντίληψης των μαθητών δημοτικού σχολείου ως προς την ομαδική εργασία μέσω της συμμετοχής τους σε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 83 μαθητές δημοτικών σχολείων της πόλης της Καρδίτσας από τους οποίους 47 μαθητές (60.2%) ήταν αγόρια και 31 (39.8%) ήταν κορίτσια. Οι μαθητές χωρίσθηκαν στην πειραματική ομάδα 61 μαθητές και στην ομάδα ελέγχου 21 μαθητές Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική έκδοση της «κλίμακας αισθημάτων για την ομαδική εργασία» (Γούδας, Μαγκώτσιου, & Χατζηγεωργιάδης, 2009). Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι: α) οι μαθητές και μαθήτριες της πειραματικής ομάδας δεν διαφοροποίησαν στατιστικά σημαντικά την αντίληψή τους ούτε για τον ομαδικό, ούτε για τον ατομικό τρόπο εργασία, μεταξύ της πριν και της μετά τη συμμετοχή τους στο παρεμβατικό πρόγραμμα, β) επίσης δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα θέματα του ερωτηματολογίου ανάμεσα στους μαθητές της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου μετά τη συμμετοχή τους στο παρεμβατικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα πιθανά να επηρεάσθηκαν από τη σύντομη διάρκεια του προγράμματος, ή την ατομική νοοτροπία διάκρισης που παραδοσιακά καλλιεργείται στα ελληνικά σχολεία μεταξύ των μαθητών. Συζητούνται προτάσεις με στόχο τον εμπλουτισμού του μαθήματος της φυσικής αγωγής με δράσεις της Αγωγής Υπαίθρου.

Λέξεις Κλειδιά: 

Προγράµµατα αγωγής υ̟αίθρου, συνεργατική µάθηση 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr