Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Κινήτρων Συμμετοχής και Προσκόλλησης σε Προγράμματα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών σε Δράσεις Αθλητισμού Αναψυχής στην Ελλάδα. Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών

Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Κινήτρων Συμμετοχής και Προσκόλλησης σε Προγράμματα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών σε Δράσεις Αθλητισμού Αναψυχής στην Ελλάδα. Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 8, Τεύχος 2
2011
Σελίδες: 
3-10
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Κινήτρων Συμμετοχής και Προσκόλλησης σε Προγράμματα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών σε Δράσεις Αθλητισμού Αναψυχής στην Ελλάδα. Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών
Δούκα, Σ., Μπαλάσκα Π., Πολλατίδου, Π., & Τσιφτελίδου, Σ.

Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης

2011
Περίληψη: 

Στόχος του παρόντος άρθρου ήταν η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα παραδοσιακών χορών και η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στα κίνητρα και την αφοσίωση στα προγράμματα. Το δείγμα αποτέλεσαν 139 χορευτές που συμμετείχαν σε 7 πολιτιστικά σωματεία παραδοσιακών χορών στη Βόρεια Ελλάδα. Για την μέτρηση των κινήτρων χρησιμοποιήθηκε προσαρμοσμένη έκδοση του REP (Manfredo Driver, & Tarrant, 2007). Για τη μέτρηση της προσκόλλησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Funk και James (2006), το οποίο περιλάμβανε δώδεκα ερωτήσεις με 4 κλίμακες: Γνωστική, Σημαντικότητα, Συναισθηματική και Αυτό-έκφραση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα κίνητρα ελάττωσης άγχους, απόδρασης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης εμφάνισαν τους υψηλότερους μέσους όρους. Η αναλύσεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι τα κίνητρα προβλέπουν ένα σημαντικό ποσοστό της πρόθεσης για συνεχιζόμενη συμμετοχή. Στην πρόβλεψη της πρόθεσης στατιστικά σημαντική συνεισφορά είχαν οι παράγοντες Κοινωνική αναγνώριση, Κοινωνικοποίηση (φίλοι και νέες γνωριμίες) και Βελτίωση ειδικών γνώσεων για το χορό. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διερεύνησης των κινήτρων συμμετοχής και της σχέσης τους με την αφοσίωση, να εστιάσουν σε υποομάδες συμμετεχόντων.

Λέξεις Κλειδιά: 

̟Προγράµµατα ελληνικών ̟αραδοσιακών χορών, κίνητρα συµµετοχής, ̟ροσκόλληση

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr