Διερεύνηση της Αθλητικής Συμμετοχής Φοιτητών/τριων Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διερεύνηση της Αθλητικής Συμμετοχής Φοιτητών/τριων Ελληνικών Πανεπιστημίων

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 9, Τεύχος 1
2012
Σελίδες: 
30-37
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της Αθλητικής Συμμετοχής Φοιτητών/τριων Ελληνικών Πανεπιστημίων
Θεόφιλος Μασμανίδης

Πανε̟ιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάς 

2012
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η μορφή των αθλημάτων που οι φοιτητές/τριες των Ελληνικών Πανεπιστημίων α)ασχολήθηκαν στο παρελθόν, β)ασχολήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών τους και γ)δήλωσαν πρόθεση να ασχοληθούν στο μέλλον. Στην έρευνα συμμετείχαν 3.041 φοιτητές/τριες, που φοιτούσαν σε επτά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Από ένα συγκεκριμένο κατάλογο όπου αναγραφόταν τριάντα τέσσερεις μορφές άθλησης οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να σημειώσουν τα τρία αθλήματα με τα οποία α) ασχολήθηκαν με μεγαλύτερη συμμετοχή στο παρελθόν, β) ασχολούντο στη διάρκεια των σπουδών τους εντός ή εκτός πανεπιστημίου και γ) δήλωσαν πρόθεση να ασχοληθούν στο μέλλον μετά το πέρας των σπουδών τους. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν ότι: α) αναφορικά με το παρελθόν, οι φοιτητές/τριες ασχολήθηκαν κυρίως με δέκα τρία αθλήματα τα οποία ήταν και γνωστά και διαδεδομένα στην Ελλάδα, β) αναφορικά με τη διάρκεια σπουδών τους, τα αθλήματα που συγκέντρωσαν τις μεγαλύτερες τιμές συμμετοχής ήταν: η γυμναστική φυσικής κατάστασης, η μυϊκή ενδυνάμωση και το σκάκι και γ) αναφορικά με το μέλλον δήλωσαν πρόθεση συμμετοχής σε δέκα οκτώ αθλήματα, λιγότερο διαδεδομένα στην Ελλάδα αλλά περισσότερο επιθυμητά από τους φοιτητές. Οι υπεύθυνοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των Ελληνικών Πανεπιστημίων οφείλουν να εντάξουν στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα και μορφές άθλησης που υλοποιούν στα Πανεπιστήμιά τους και νέα αθλήματα και νέες αθλητικές δραστηριότητες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασχοληθούν περισσότερο με τα αθλήματα που επιθυμούν.

Λέξεις Κλειδιά: 

µορφές άθλησης, ̟ρογράµµατα άθλησης, Πανε̟ιστηµιακός αθλητισµός

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr