Κίνητρα στο Χώρο της Αναψυχής και των Υπαίθριων Αθλητικών Δραστηριοτήτων: “Εφαρμογή του Ιεραρχικού Μοντέλου και του Μοντέλου των Στόχων Επίτευξης σε Παιδιά Ηλικίας 12-15 Ετών”

Κίνητρα στο Χώρο της Αναψυχής και των Υπαίθριων Αθλητικών Δραστηριοτήτων: “Εφαρμογή του Ιεραρχικού Μοντέλου και του Μοντέλου των Στόχων Επίτευξης σε Παιδιά Ηλικίας 12-15 Ετών”

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 9, Τεύχος 1
2012
Σελίδες: 
10-17
issn: 
1791-6933
Κίνητρα στο Χώρο της Αναψυχής και των Υπαίθριων Αθλητικών Δραστηριοτήτων: “Εφαρμογή του Ιεραρχικού Μοντέλου και του Μοντέλου των Στόχων Επίτευξης σε Παιδιά Ηλικίας 12-15 Ετών”
Στέλιος Τσάπατος, Αστέριος Πατσιαούρας και Δημήτριος Κοκαρίδας

Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα, Ελλάς

2012
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την αλληλεπίδραση του ιεραρχικού μοντέλου των κινήτρων και του ιεραρχικού μοντέλου των στόχων επιδίωξης και αποφυγής της επίτευξης στο χώρο της αναψυχής και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 200 παιδιά (108 αγόρια, 92 κορίτσια) παιδικών κατασκηνώσεων από την περιοχή της Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παλινδρόμησης επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές υποθέσεις και συμφώνησαν με προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την επίδραση των κινήτρων στους στόχους επίτευξης. Το προσανατολισμένο στη μάθηση κλίμα κινήτρων είχε θετική συσχέτιση με τα εσωτερικά κίνητρα και αρνητική συσχέτιση με τα εξωτερικά κίνητρα και την έλλειψη κινήτρων με χαμηλό αυτό-προσδιορισμό. Το προσανατολισμένο στην αποφυγή της απόδοσης κλίμα κινήτρων είχε αρνητική συσχέτιση με τα εσωτερικά κίνητρα και θετική συσχέτιση με την έλλειψη κινήτρων. Το προσανατολισμένο στην απόδοση κλίμα κινήτρων είχε θετική συσχέτιση με τα εξωτερικά κίνητρα με χαμηλό αυτο-προσδιορισμό.

Λέξεις Κλειδιά: 

εσωτερικά κίνητρα, εξωτερικά κίνητρα, έλλειψη κινήτρων, στόχοι µάθησης , στόχοι α̟όδοσης, , στόχοι ε̟ίτευξης.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr