Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά & Άσκηση σε Υπαίθρια Αθλητικά Κέντρα

Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά & Άσκηση σε Υπαίθρια Αθλητικά Κέντρα

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 9, Τεύχος 1
2012
Σελίδες: 
2-9
issn: 
1791-6933
Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά & Άσκηση σε Υπαίθρια Αθλητικά Κέντρα
Αγλαΐα Ζαφειρούδη & Αντώνης Χατζηγεωργιάδης

Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας 

2012
Περίληψη: 

Στην παρούσα μελέτη ελέγχθηκε η ψυχομετρική εγκυρότητα της κλίμακας ‘Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά’ σε Ελληνικό πληθυσμό. Παράλληλα διερευνήθηκαν διαφορές στην Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά ως προς δημογραφικούς παράγοντες και συχνότητας συμμετοχής σε άσκηση σε Υπαίθρια Αθλητικά Κέντρα. Στην έρευνα συμμετείχαν 203 άτομα (56% άνδρες και 44% γυναίκες) από τους Νομούς Αττικής (69%) και Θεσσαλονίκης, ηλικίας από 18 έως 69 ετών. Τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης υποστήριξαν την ύπαρξη δύο παραγόντων: (α) της ‘Ατομικής Περιβαλλοντικής Δράσης’ και (β) της ‘Ομαδικής Περιβαλλοντικής Δράσης’. Η ανάλυση αξιοπιστίας έδειξε ικανοποιητική εσωτερική συνοχή για τις δύο υποκλίμακες (Cronbach’s alpha .77 και .87 αντίστοιχα). Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά οι αναλύσεις έδειξαν ότι: (α) οι άνδρες παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές από τις γυναίκες στον παράγοντα ‘ομαδική περιβαλλοντική δράση’ (p<.01), (β) οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι και Λυκείων παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές από τους αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης στην ‘ατομική (p<.01) περιβαλλοντική δράση’. Τέλος, βρέθηκε ότι τα άτομα που δήλωσαν ότι ασκούνται σε υπαίθρια αθλητικά κέντρα με μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής παρουσίασαν υψηλότερες τιμές στην ‘ομαδική περιβαλλοντική δράση’ (p<.01) από τα άτομα που δήλωσαν ότι δεν ασκούνται καθόλου. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ψυχομετρική ακεραιότητα του ερωτηματολογίου Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς, επικυρώνουν τη σχέση μεταξύ συχνότητας άσκησης σε υπαίθρια αθλητικά κέντρα και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, ενώ δίνουν χρήσιμα προκαταρτικά στοιχεία για τη συμπεριφορά των Ελλήνων προς το περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά: 

Περιβάλλον, Συµ̟εριφορά, Άσκηση, Υ̟αίθρια Αθλητικά Κέντρα

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr