Πράσινη Καταναλωτική Συμπεριφορά: Εφαρμογή σε Προϊόντα και Υπηρεσίες Αθλητισμού - Αναψυχής

Πράσινη Καταναλωτική Συμπεριφορά: Εφαρμογή σε Προϊόντα και Υπηρεσίες Αθλητισμού - Αναψυχής

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 9, Τεύχος 1
2012
Σελίδες: 
18-30
issn: 
1791-6933
Πράσινη Καταναλωτική Συμπεριφορά: Εφαρμογή σε Προϊόντα και Υπηρεσίες Αθλητισμού - Αναψυχής
Χαρίλαος Κουθούρης, Ευαγγελία Κοντογιάννη και Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού
1Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, 2Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

2012
Περίληψη: 

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα τυγχάνουν μεγάλης σημασίας για τους καταναλωτές ανά τον κόσμο. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος δεν αφήνει αδιάφορους τους καταναλωτές, οι οποίοι επιζητούν πια σε μεγαλύτερο βαθμό «πράσινα προϊόντα» και φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες. Η τάση αυτή έχει οδηγήσει στην εμφάνιση ενός νέου τύπου καταναλωτή, του «πράσινου καταναλωτή». Σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει προκειμένου να βρεθούν τα χαρακτηριστικά του «πράσινου καταναλωτή», ωστόσο τα συμπεράσματα παραμένουν ακόμη διφορούμενα. Η ανάγκη για σωστή τμηματοποίηση της αγοράς είναι επιτακτική, ώστε οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ να στοχεύσουν με μεγαλύτερη επιτυχία το «πράσινο» τμήμα του πληθυσμού και να καθορίσουν αποτελεσματικότερα στρατηγικές τοποθέτησης και στόχευσης. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχείρησε να αποτυπώσει το προφίλ του «πράσινου καταναλωτή», τις μεταβλητές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια επιτυχής τμηματοποίηση της αγοράς και παράλληλα να καταγράψει τις εφαρμογές του «πράσινου μάρκετινγκ» σε υπηρεσίες και προϊόντα της αγοράς του Αθλητισμού και της Αναψυχής.

Λέξεις Κλειδιά: 

 Περιβάλλον, ̟ράσινη καταναλωτική συµ̟εριφορά, υ̟ηρεσίες αθλητισµού & αναψυχής 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr