Ο Ρόλος των Αξιών στη Διαμόρφωση των Προσανατολισμών Επίτευξης στο Μάθημα Φυσικής Αγωγής

Ο Ρόλος των Αξιών στη Διαμόρφωση των Προσανατολισμών Επίτευξης στο Μάθημα Φυσικής Αγωγής

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 9, Τεύχος 2
2012
Σελίδες: 
16-24
issn: 
1791-6933
Ο Ρόλος των Αξιών στη Διαμόρφωση των Προσανατολισμών Επίτευξης στο Μάθημα Φυσικής Αγωγής
Δήμητρα Βατάλη, Βασιλική Γυμνοπούλου, Βασίλης Μπαρκούκης & Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης

Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης 

2012
Περίληψη: 

Προηγούμενες έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι οι βασικοί προσανατολισμοί επίτευξης επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την συμπεριφορά στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η διαφοροποιημένη επίδρασή τους μπορεί να έχει ως υπόβαθρο τις αξίες ή είναι αποτέλεσμα των συνθηκών του εκάστοτε περιβάλλοντος. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να μελετηθεί η επίδραση του αξιακού συστήματος μαθητών/τριών γυμνασίου στη διαμόρφωση των προσανατολισμών επίτευξης στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικής αγωγής. Στην έρευνα συμμετείχαν 317 μαθητές/τριες γυμνασίου ηλικίας 12-15 ετών (Μ = 13.8, Τ.Α. = .84), οι οποίοι συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Αξιών στον Αθλητισμό και την Κλίμακα Προσανατολισμών Επίτευξης στον Αθλητισμό. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστοιχιών ανέδειξαν τρεις διακριτές ομάδες αξιών. Στην πρώτη ομάδα οι μαθητές/τριες σημείωσαν υψηλές τιμές στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας, ενώ είχαν χαμηλές στις αξίες της κοινωνικής αναγνώρισης. Στη δεύτερη ομάδα σημειώθηκαν υψηλές τιμές σε όλους τους παράγοντες των αξιών, ενώ η τρίτη ομάδα είχε χαμηλές τιμές σε όλες τις αξίες. Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η ομάδα χαμηλών αξιών εμφάνισε τις υψηλότερες τιμές στον προσανατολισμό στον εαυτό. Η αποτίμηση των ευρημάτων επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ανάπτυξη στρατηγικών που θα ενισχύσουν τον προσανατολισμού στο έργο μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος υψηλών αξιών. Λέξεις κλειδιά: προσανατολισμός στο έργο, προσανατολισμός στον εαυτό, ηθικές αξίες, αξίες ικανότητας, αξίες κοινωνικής αναγνώρισης, φυσική αγωγή.

Λέξεις Κλειδιά: 

̟Προσανατολισµός στο έργο, ̟ροσανατολισµός στον εαυτό, ηθικές αξίες, αξίες ικανότητας, αξίες κοινωνικής αναγνώρισης, φυσική αγωγή.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr