Ο Ρόλος των Κινήτρων στην Ανάπτυξη της Ανάμειξης σε Προγράμματα Άσκησης Γυναικών

Ο Ρόλος των Κινήτρων στην Ανάπτυξη της Ανάμειξης σε Προγράμματα Άσκησης Γυναικών

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 9, Τεύχος 2
2012
Σελίδες: 
34-41
issn: 
1791-6933
Ο Ρόλος των Κινήτρων στην Ανάπτυξη της Ανάμειξης σε Προγράμματα Άσκησης Γυναικών
Ολυμπία Λίλου, Δημήτρης Καϊμακάμης και Στέλλα Δούκα

Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,
Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης

2012
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ταξινόμηση ασκουμένων γυναικών σε ομάδες με χαμηλή και υψηλή ανάμειξη και η διερεύνηση του ρόλου των κινήτρων στην ανάπτυξη της ανάμειξης με την άσκηση. Το δείγμα αποτέλεσαν 120 γυναίκες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες κλειστού χώρου σε γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης. Για την μέτρηση των κινήτρων συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε προσαρμοσμένη έκδοση του ερωτηματολόγιο των Manfredo και Driver (1997), ενώ για την μέτρησης της ανάμειξης στην δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Kyle et al. (2003). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστοιχιών επιβεβαίωσαν την ύπαρξη δύο ομάδων με χαμηλή και υψηλή ανάμειξη, οι οποίες διέφεραν στατιστικά σημαντικά σε όλες τις διαστάσεις της ανάμειξης. Επιπλέον άτομα με υψηλή ανάμειξη εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις διαστάσεις κινήτρων της κοινωνικοποίησης, βελτίωσης γνώσεων και επιδεξιοτήτων καθώς και βελτίωσης της αυτοεκτίμησης και φυσικής κατάστασης. Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών παρουσιάζονται.

Λέξεις Κλειδιά: 

Αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, κίνητρα συµµετοχής, ανάµειξη σε ̟ρογράµµατα
άσκησης.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr