Ενεργητική Μετακίνηση Μαθητών/τριων Από και Προς το Σχολείο. Επίδραση στο Επίπεδο της Φυσικής τους Δραστηριότητας

Ενεργητική Μετακίνηση Μαθητών/τριων Από και Προς το Σχολείο. Επίδραση στο Επίπεδο της Φυσικής τους Δραστηριότητας

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 7, Τεύχος 1
2010
Σελίδες: 
26-40
issn: 
1791-6933
Ενεργητική Μετακίνηση Μαθητών/τριων Από και Προς το Σχολείο. Επίδραση στο Επίπεδο της Φυσικής τους Δραστηριότητας
Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Μαργαρίτα Κοντζιά, Χαρίλαος Κουθούρης, & Γεώργιος Κώστα

1Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού
2∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού,

2010
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το φαινόμενο της ενεργητικής μετακίνησης των μαθητών προς το σχολείο, ως δράση αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα να διερευνήσει εάν οι στάσεις των μαθητών έναντι της φυσικής δραστηριότητας, οι ανασταλτικοί παράγοντες για ενεργητική μετακίνηση προς το σχολείο και το επίπεδο της φυσικής τους δραστηριότητας επηρεάζονται α)από τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών προς το σχολείο, β)από το διαφορετικό φύλο, γ)από την ηλικιακή τους κατηγορία (διαφορετική σχολική βαθμίδα) και δ)από τη σωματική τους υγεία (βάση του δείκτη μάζας σώματος). Στην έρευνα συμμετείχαν 553 μαθητές (266 αγόρια και 287 κορίτσια), ηλικίας 11 έως 18 ετών, από τη Νήσο Σάμο. Η διαδικασία της επιλογής των μαθητών έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων (t-test) και (ανάλυσης διακύμανσης) έδειξαν ότι α) οι στάσεις των μαθητών έναντι της φυσικής δραστηριότητας επηρεάζονταν από το διαφορετικό τρόπο μετακίνησης (t=3.20, df=535, p< .05), από τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (F(2,536)=13.031, p< .05), και από τις διαφορετικές κατηγορίες σωματικής υγείας (F(2,536)=5.325, p< .05), β) οι ανασταλτικοί παράγοντες επηρεάζονταν από το διαφορετικό τρόπο μετακίνησης (t=-5.70, df=475, p< .05), και από τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (F(2,476)=3.524, p< .05.), γ) το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, επηρεαζόταν από τον τρόπο μετακίνησης (t=3.41, df=551, p< .05), από το διαφορετικό φύλο (t=3.13, df=551, p< .05), και από τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (F(2,550)=33.685, p< .05). Η παρούσα έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφενός ως πίεση για την ενίσχυση της δράσης «ασφαλής & ενεργητική μετακίνηση των μαθητών προς το σχολείο, με περπάτημα ή ποδηλασία, και αφετέρου υποστήριξε την ενεργητική μετακίνηση ως έναν τρόπο ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, της καταπολέμησης της παχυσαρκίας και μοναδική ευκαιρία των μαθητών για φυσική δραστηριότητα.

Λέξεις Κλειδιά: 

ποδηλασία, περπάτηµα, παχυσαρκία. 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr