Τμηματοποίηση Συμμετεχόντων στη Δραστηριότητα της Χιονοσανίδας βάση Δημογραφικών και Ψυχογραφικών Χαρακτηριστικών

Τμηματοποίηση Συμμετεχόντων στη Δραστηριότητα της Χιονοσανίδας βάση Δημογραφικών και Ψυχογραφικών Χαρακτηριστικών

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 9, Τεύχος 2
2012
Σελίδες: 
25-33
issn: 
1791-6933
Τμηματοποίηση Συμμετεχόντων στη Δραστηριότητα της Χιονοσανίδας βάση Δημογραφικών και Ψυχογραφικών Χαρακτηριστικών
Δημήτρης Καϊμακάμης, Παναγιώτα Μπαλάσκα, Όλγα Μητάτου & Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης 

2012
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του δημογραφικού προφίλ των συμμετεχόντων στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας, η τμηματοποίηση αυτών βάση του επιπέδου προσκόλλησής τους στη δραστηριότητα και η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε ομάδες με διαφορετικά επίπεδα προσκόλλησης. Το δείγμα αποτέλεσαν 280 συμμετέχοντες στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας, από το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών της Βόρειας Ελλάδας. Για την αξιολόγηση της προσκόλλησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Funk & James (2006), ενώ για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε προσαρμοσμένο το ερωτηματολόγιο των ανασταλτικών παραγόντων αθλητικής συμμετοχής (Alexandris & Carroll, 1997). Ως προς το δημογραφικό προφίλ, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ήταν κατά πλειοψηφία άνδρες, άγαμοι, ηλικίας έως 30 ετών, και με ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης. Ως προς τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, η ανάλυση συστοιχιών υποστήριξε την ύπαρξη δύο ομάδων (άτομα με υψηλή και χαμηλή προσκόλληση), οι οποίες εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντίστοιχες διαστάσεις των διαπροσωπικών και των ενδοπροσωπικών ανασταλτικών παραγόντων. Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων συζητούνται.

Λέξεις Κλειδιά: 

 Χιονοσανίδα, ∆ηµογραφική τµηµατο̟οίηση, Ψυχογραφική τµηµατο̟οίηση. 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr